KAKO ŽIVJETI I PREŽIVJETI SA BOLESNIM POLITIČARIMA.???

KAKO ŽIVJETI I PREŽIVJETI SA BOLESNIM POLITIČARIMA.???
Sve što je narod gradio oni su razgradjivali ili razgrabljivali, zagadjivali !!! Sve što se sakupi kašičicom od radnika i seljaka težaka ,Političari to grabe sve za dzabe i nikada im dosta, jer su im apetiti veliki. Kako mi mladi da gradimo Opljačkanu REPUBLIKU Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u kojoj je glavni cilj da ti roditelj po završetku škole pokaže put gde se vadi Pasoš i koja ti je granica najbliža !!! .

Vladajuća banda se pobrinula da nam zatvori legalan put zapošljavanja van granica BiH i pozatvarali nas u torove i zato je narod primoran na ilegalno preživljavanje!!!

Kako da preživimo u Bosni i Hercegovini kada je najbolje uhljebljenje Stranačko i to na Budžetu jadnih i gladnih!!! ?

Kako da onima koji su tijelom i krvlju stvarali Republiku Srpsku da im mi mladi obezbedimo život dostojan čovjeka ??? Kako zaustaviti Pad nataliteta kada se stvara domaćinstvo u 35 i 40 godini života, jer nema sigurnosti za zapošljavanje i Opstanak.??? kako da obezbijedimo stare, bolesne i iznemogle, invalide ratne i Mirnodopske kada nas VLAST samo zadužuju kod Fondova ŠIROM svijeta, to ovoj Vladi i stranačkim vodjama ne smeta, jer se to ne odnosi na njih kao šteta vec DOBIT.??? Oni su u dobiti u svakom slučaju ali mi gradjani gubimo mnogo i naj žalosnije je što mnogi spavaju a ako se sad ne trznu iz toga sna, probudiće se u tudjoj državi.

Za nekoliko godina Republika Srpska biće dom staraca ,kojima nećemo moći obezbijediti ni supu ,a kamoli Dom i hranu , već će kao svi ostali Penzioneri na kazan prazan.

POKRET TREĆI BLOK kaže !!! Što prije imenujemo Krivce i izvedemo pred SUD GRADJANA, a ne pred SUD Tajkuna.

Što prije moramo zaustaviti Propast Mladih sposobnih i starih ljudi koji nisu više sposobni da privredjiju. Penzijski Fond detaljno pročešljati, ko i koliko zašto prima, sve što je NEZAKONITO Stečeno da se VRATI u FOND OSIROMAŠENIH gradjana. Svim Stranačkim službenicima preispitati SVU IMOVINU posle rata počevši od 92 godine do sada.

 

Svi oni koji su za vrijeme ratnih dejstava bili Rezervni i aktivni Oficiri ,kojima je obaveza bila na svim nivoima tadasnje vlasti odradjuju svoju Obavezu za koju su bili Plaćeni sem penzije iz radnog staža ukinuti sve benificije dodatne koje su sebi pripisali kao ratnu zaslugu. Izvršiti Ponovnu kategorizaciju Boraca učesnika ratnih dejstava po osnovu ugroženosti zdravlja i života od nivoa Odjeljenja do nivoa Korpusa, odnosno Grupacije Operativne Grupe i Generalštaba. Tako da se ta podjela izvrši u seldećim stepenima:
PRVA kategorija su oni Borci učesnici ratnih dejstava koji su boravili na prvim borbrnim linijama sve dane od 92 do 95 godine . I to od Vojnika do komandira i komandanta, a naročito se to odnosi na nivo VODA, ČETE, BATALJONA ili ODREDA koji su bili u sastavu DOBROVOLJACA. Za sve specijalnosti po Vesovima koji su učestvovali oko izvršavanja obaveza i zadataka. Sve dužnosti i pozicije bilo koga gradjanina van ovih zadataka i van dometa borbenih dejstava podvesti pod obavezu Nacionalne odbrane svoje teritorije radi Slobode . Invalidiima rata, ratnoj siročadima, invalidima mira Zakonski obezbijediti pripadajuće iznose prema stepenu Tjelesnog Oštećenja organizma na osnovu Ljekarske komisije. Svim učesnicima ratnih dejstava na prvim linijama da se prizna u radni staž vrijeme provedeno na prvim borbenim linijama puta 2 . Primer za 4 godine rata da se prizna 8 godina jer da je bio zaposlen ili na selu, privredjivao bi za život svoj i porodicu.. Svim ostalim koji su učestvovali u ratnim dejstvima van dodira na na 10 ili 15 km od prve borbene linije nivo komande Puka, Brigade, Korpusa, Operativne Grupe ili Generalštaba da se samo prizna učešće u ratnim dejstvima godina za godinu kao i radni staž bez ikakvih drugih benificija kao zaslužnog borca jer su kao aktivne ili rezervne starješine primali Platu za svoje obaveze u ratu.. Svi oni koji su kao Civili stradali i postali invalidi ratni dejstava prevesti ih Civilne Mirnodopske invalide po kategorijama i procentu Invaliditeta.

POKRET TREĆI BLOK stoji na stanovištu da ako ovako neuredjenu Socijalu ne uredimo u Republici Srpskoj, za neku godinu bićemo svi Socijalni slučajevi, jer su se najviše okoristili i sebe nagradili oni koji nisu nikada izašli na Prvu Borbenu liniju . A posle rata Pozicija i velika Plata.

Svim Borcima učesnicima na prvim Bobenim Linijama u toku ratnih dejstava po PRIORITET obezbijediti Zdravstveno osiguranje i Zapošljavanje prema struci i nauci u odnosu na slične druge kategorije. Svaki posao u bilo kojoj administraciji Konkursom Realizovati ,a prednost će dobiti oni koji su Republiku Srpsku spašavali i gradili , stranačka Podobnost neće biti Prioritet za POKRET TREĆI BLOK. Svu administraciju Pokret TRECI BLOK ce smanjiti za 40 % uvodjenjem Elektronskog Poslovanja na svim nivoima, a sve one koji nisu obrazovani Informatički doobrazovati ili adekvatno rasporediti prema znanju i sposobnostima, nikada prema Političkoj podobnosti. POKRET TREĆI BLOK uvešće Profesionalnu Administrativnu službu i profesionalne rukovodioce van Političkih miješanja u stručnost .

Glavni motiv Pokreta TREĆEG Bloka biće NULTA KORUPCIJA, Zapošljavanje Mladih i stručnih, Nagradjivanje prema radu i znanju, zaustavljanje nataliteta i iseljavanja. Razvoj sela i FORMIRANJE SEOSKIH ZADRUGA za seljaka i selo jačati Poljoprivredu servisiranjem preraspodelom Mašina i orudja kao i preraspodelom zemljišta u državnoj svojini preko Zadruga ,a ne prodajom ili KONCESIJOM.

Podržite Sebe, Vi ste Pokret Naroda, TREĆI BLOK će vam biti na usluzi i život će Vam biti veseliji, pravedniji i sladji.
Pozdrav, vaš Pokret Treći Blok

 

>>>OPERATIVA POKRETA TREĆI BLOK<<<

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *